مقالات

کنتور هوشمند الکترومغناطیسی کشاورزی و نقش آن در کاهش مصرف آب

برای مدیریت صحیح منابع آب، کاهش و کنترل برداشت آب های زیرزمینی، باید میزان برداشت آب از چاه های کشاورزی نظارت گردد. به همین دلیل این موضوع یکی از موارد مهم در شرکت های تامین آب کشاورزی کشور است. در این راستا نصب کنتورهای هوشمند در چاه های کشاورزی را می توان گامی بلند در جهت تحقق این هدف مهم و اساسی دانست.
کنتور آب چاه کشاورزی

فلومتر الکترومغناطیسی و کاربرد آن⭐قیمت و خرید فلومتر مغناطیسی

فلومتر الکترومغناطیسی یک تجهیز اندازه‌گیری فلوی سیالات است. این دستگاه با استفاده از میدان مغناطیسی و قانون فارادی عمل می‌کند.
فلومتر الکترومغناطیسی چیست؟ چه کاربردی دارد؟

سیستم های تله متری و اسکادا چیست؟ – اتوماسیون صنعتی صاها

اسکادا و تله متری، سیستمهایی هستند که برای نظارت و کنترل فرآیندهای صنعتی از راه دور مورد استفاده قرار می گیرند.
تولید تجهیزات تله متری و اسکادا برند صاها