صفحه گواهینامه ها

گواهینامه های دریافتی

این شرکت در راستای سیاست تولید محصول استاندارد و رقابتی با قابلیت صادرات درصدد رعایت استانداردهای تعریف شده برای تولید تجهیزات ابزار دقیق می باشد. بنابراین اقدام به دریافت استانداردهای زیربط نموده است.

-گواهی نامه مدیریت خدمات
-گواهی نامه مدیریت بهداشت و ایمنی
-گواهی نامه مدیریت امنیت اطلاعات
-گواهی نامه مدیریت کیفیت
-تاییدیه IEC27001
-تاییدیه IEC20000
-تاییدیه IEC20000
-تاییدیه IEC17025
-گواهی نامه ISO14001
-گواهی نامهISo45001
-گواهی نامه ISO9001
-گواهی نامه ISO4064
-گواهی نامه IP67
-گواهی نامه HSE
-پروانه بهره برداری برای فلومتر الکترومغناطیسی –  فلومتر التراسونیک – دیتالاگر GSM/GPRS از صنایع و معادن آذربایجان شرقی
-تاییدیه CE اروپا
-گواهی نامه IP67

گواهینامه ها و تأییدیه ها